Välkommen till Adobe GoLive 5

 
Välkommen till Adobe GoLive 5

Träning!

Gokartbanan är alltid öppen för träning med egen Gokart tisdagar och torsdagar från kl 17.00 till kl 20.00 och söndagar kl 10.00 till kl 15.00 under april till september, förutom nedanstående restriktioner.

Miljö och bygglovsnämnden i Järfälla Kommun beslutade 2012-11-27 att vi inte får bedriva bullrande verksamhet på banan under följande dagar: långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, valborgsmässoafton, 1:a maj, kristi himmelfärdsafton, kristi himmelfärdsdagen, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag. Dessa dagar är därför banan stängd för träning.

Träningsavgifter
För medlem i Järfälla MK som betalat medlemsavgift för kategori Karting 150:- per kvällsträning, tisdag eller torsdag
200:- per träningsdag, söndag
För dig som inte är medlem i Järfälla MK 250:- per kvällsträning, tisdag eller torsdag

350:- per träningsdag, söndag

Medlem som har träningskort är berättigad till fri träning under året. Vid registrering för träning kontrolleras det i medlemsregistret om medlemmen har träningskort.

Välkommen till Järfälla Gokartbana!


Regler för träning!
Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra oh kontrollerade former

Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens. Den som saknar licens måste köpa en "Prova Bilsport"-licens från SBF via appen "Svensk Bilsport". Licensen ska alltid visas upp för träningsvakten. Tänk på att licensen är giltig först när medlemsavgiften i klubben licensen är registrerad för är betalad fullt ut.

Innan du börjar träna ska du anmäla dig i hos träningsvakten samt betala träningsavgiften enligt ovan.

SBF:s regler gäller och skall tillämpas fullt ut
Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas
Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav.
Förarens personliga utrustning skor, overall, handskar och att hjälm ska vara av godkänd typ.

Träningsvakten har befogenheter motsvarande tävlingsledare och teknisk chef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att de som tränar känner sig trygga och välkomna till banan.

Träningsvakten har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.

Du som tränar ser förstås till att bandepån under träning är tom på folk, det är heller inte meningen att den skall fungera som uppställningsplats för kartar. All mekning skall ske i stora depån eller direkt i anslutning till egen container.

Inga fordon ska finnas parkerade i bandepån, mer än för att lasta och lossa. Använd grusdepån.

Träning skall ske klassvis i pass om 10 min enl. nedanstående grundregel.
• Cadetti skall alltid träna ensamma.
• Micro, Mini och Junior 60 tränar tillsammans
• Junior 125, Senior 125, OK, OKJ, Rotax DD2 och KZ2 tränar tillsammans.
• OK, OKJ och KZ2 skall ges möjlighet att träna för sig om det är många stora bilar.

Antalet bilar samtidigt på banan får aldrig överstiga
• Cadetti 15 st
• Övriga 30 st
Är det fler bilar så måste en uppdelning ske.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Träningsansvarig eller någon i styrelsen.

Tack för att du ställer upp och underlättar för den som är träningsvakt.


Regler för träningskort!
Träningskortet är gratis för medlemmar som betalat den högre medlemsavgiften (2000 kronor per familj och år). Men för att få träningskort så ska man först ha utfört arbetsuppgifter enligt nedan som ger minst 10 poäng under föregående säsong. En medlem måste vara minst 13 år fyllda för att kunna tjäna in poäng till sin familj. Poängen ska tjänas in under en och samma säsong, poängen nollställs vid årsskiftet.

Poäng ges enligt följande:
Städdag 2 poäng
Funktionär
vid tävling

Heldag, ca. 8-18
Halvdag
Kvällstävling 17-20

3 poäng
2 poäng
1 poäng

För att få träningskort (träna gratis) krävs att familjen tjänat in 10 poäng under föregående säsong.
Första säsongen som ny medlem får familjen träningskort utan att ha utfört arbetsuppgifterna i förväg, man förväntas dock utföra uppgifterna under första säsongen.

Den som blir ny medlem den 1 augusti eller senare under året räknas som ny medlem nästa säsong med avseende på träningskort och får därmed träningskort nästa säsong.


Träning på banan!
Järfälla MK har försäkrat att det kommer finnas en träningsvakt så att banan kan vara öppen för träning vid varje träningstillfälle enligt ovan.

Välkommen till Adobe GoLive 5
Reklam!


Ta kontakt med Järfälla Hyrkart om du vill köra hyrkart på Järfälla-banan.

Tävlingsledningen hos Järfälla MK använder Peltor Lite-Com för säker kommunikation.

Järfälla MK använder Zynatic Medlemsregister, ett webbaserat medlemsregister. Kontakata Zynatic AB om din klubb är intresserat av medlemsregistret

Besökare
Totalt 145351
Idag 66
Igår 55
21/9 63
20/9 58
19/9 71
18/9 64
17/9 55Välkommen till Adobe GoLive 5
Järfälla Motorklubb, Box 171, 177 23 Järfälla | Bankgiro 138-0872 | webmaster